Inschrijven

Inschrijven voor activiteiten

Om leden in te schrijven in verschillende activiteiten als weekends, uitstappen, het kamp, ... gebruiken we deze site.

Wie kan inschrijven?

Alle kinderen vanaf het 1e leerjaar tot en met het 6e middelbaar kunnen lid worden van onze Chiro. Jonger is helaas niet mogelijk.
Opgelet! Vanaf de krokusvakantie kunnen er geen nieuwe leden meer starten, dus ook niemand meer van de wachtlijsten.
Wil je toch graag lid worden? Dit kan opnieuw vanaf september.

Hoe inschrijven?

Iedereen die vorig jaar al lid was van de Chiro krijgt eind augustus of begin september zijn of haar nieuwe leiding op bezoek. Dan wordt alles geregeld om de inschrijving compleet te maken en een gezellig babbeltje gemaakt om elkaar al wat te leren kennen.

Zaterdag 09/09 houden wij onze jaarlijkse inschrijvingen voor nieuwe leden. Om misverstanden te vermijden, zetten we alles voor jullie nog eens op een rijtje:

Opgelet:

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 45 euro. Je dient dit over te schrijven naar de rekening van Chiro Sint-Job: BE35 7512 0093 5237 (BIC: AXABBE22)

In het lidgeld zit inbegrepen:

Er wordt doorheen het jaar nooit voor bepaalde activiteiten een extra vergoeding gevraagd. Dat is eenvoudig en goedkoop.

OPGELET: Voor het weekend en de eindactiviteit wordt wél een vergoeding gevraagd. Dit varieert en kom je tijdig te weten.